Archive for december, 2007

Štátna prémia aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Štvrtok, december 27th, 2007

Od roku 2008 budú môcť štátnu prémiu k stavebnému sporeniu získať aj spoločenstvá vlastníkov bytov. Jej výška bude 12,5 %, maximálne 2 000 Sk, pričom každé 4 byty v bytovom dome môžu získať jednu štátnu prémiu. Spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré má napríklad 32 bytov, tak môže navyše získať až 16 000 Sk do fondu prevádzky, údržby a opráv.

Stavebným sporením bude možné od roku 2008, okrem doterajších účelov, financovať aj napríklad získanie energetického certifikátu bytového domu, ekologické a energetické zariadenia ako sú čističky odpadových vôd, drobné stavby súvisiace s bytovým domom, či jeho celkovú obnovu.

Nový výnos o dotáciach V1-2007

Streda, december 19th, 2007

Ministerstvo vĂ˝stavby a regionálneho rozvoja vydalo novĂ˝ vĂ˝nos, ktorĂ˝m sa upravuje prideÄľovanie dotáciĂ­ na rok 2008. PriemernĂ© oprávnenĂ© náklady sa zvyšujĂş o viac ako 9%. NovĂ˝ vĂ˝nos o dotáciach na odstraĹ?ovanie systemovĂ˝ch porĂşch.